Seminarium Leonardo w Wilanowie

17 września 2013 roku

Muzeum Pałac w Wilanowie ma przyjemność zaprosić na seminarium podsumowujące projekt zrealizowany we współpracy z siecią europejskich rezydencji królewskich Association des Résidences Royales Européennes. Celem projektu była wymiana kompetencji i dobrych praktyk muzealnych.

Dzięki dofinansowaniu z programu Leonardo da Vinci w okresie od marca do lipca 2013 roku pracownicy Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyli profesjonalne staże w królewskich rezydencjach w Wersalu oraz Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Były one naturalnym rozwinięciem kontaktów nawiązanych w czerwcu 2006 roku, kiedy to Muzeum Pałac w Wilanowie zostało członkiem Association des Résidences Royales Européennes, oraz doświadczeń z poprzedniego projektu stażowego.

Seminarium, na które mamy przyjemność Państwa zaprosić, daje unikalną możliwość zapoznania się z rezultatami staży realizowanych w prestiżowych europejskich rezydencjach królewskich oraz podzielenia się wiedzą specjalistyczną z różnych obszarów muzeologii: konserwacji, dokumentacji archeologicznej, zarządzania kolekcją, edukacji, promocji i foundraisingu.

Serdecznie zapraszamy!

Program

10.00–10.10 Powitanie gości, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis

10.10–10.20 Prezentacja projektu Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów rezydencji, Aleksandra Głowacz

10.20–11.20 Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Jedno miejsce,

wiele wątków, dr Julia Dobrzańska, Adam Grabiński, dr Joanna Paprocka-Gajek

11.20–11.30 Dyskusja

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–13.00 Wersal – doświadczenia stażowe konserwatorów i archeologa, Tomasz Majcherek, Marya Nawrocka-Teodorczyk, Diana Święcka

13.00–13.10 Dyskusja

13.10–13.20 Podsumowanie seminarium, Podaj dalej – uczenie całożyciowe w muzeum, Elżbieta Grygiel i Aleksandra Głowacz

Wstęp wolny!

Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 września 2013 roku:

tel. 22 842 07 95 lub rezerwacja@wilanow-palac.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

http://www.wilanow-palac.pl

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (lub ew. publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.